Co-marketing usluge

Co-marketing

Co-marketing je pristup marketingu i promociji koji uključuje aktivnosti dva ili više  pravnih lica (kompanije i institucije) koji mogu raditi zajedno na promociji dobrih poslovnih praksi, znanja, proizvoda ili usluga. Formiranjem korisnog strateškog partnerstva, sve strane mogu da dođu do novih ciljnih grupa i tržišta, ali  da neguju kvalitetnu postojeću saradnju sa klijentima. 

Co-marketing kampanje su dizajnirane da pruže više potencijalnih klijenata i razmenu ideja uz optimalno korišćenje resursa.

Događaj & PR

Co-marketing pruža mogućnost zajedničke organizacije događaja i njegovog brendiranja. Kroz eksterne kanale komunikacija više partnera kreira se mnogo veći vizibilitet, a ujedno se postiže i sinergetski efekat.

Koja je korist od co-marketinga?

Jedna od glavnih prednosti zajedničkog marketinga je da kompanije mogu udvostručiti publiku i dodatno osnažiti vizibilitet. Uvezivanje brendova sa dobrom reputacijom stvara se dodatna lojalnost svakom pojedinačnom brendu.

Events portal je tu da vas umrežimo sa relevatnim i komplementarnim partnerima, ali i da vas podržimo da eksperimentišete sa različitim tipovima kampanja

Da li ste zainteresovani za ovaj model saradnje? Kontaktirajte nas na office@eventsportal.rs, a mi ćemo vam osmisliti događaj koji kreira dodatnu vrednost za vas i vaše stejkholdere