Events know-how

Tekst o brendiranju je EP prvenac u odeljku Ekspertski ugao i sam je početak priča o brendu. Od same ideje o temi događaja i prvih dizajnerskih aktivnosti na kreiranju logotipa,

Events know-how