Koji je sledeći korak nakon održanog događaja?

Tekst o brendiranju je EP prvenac u odeljku Ekspertski ugao i sam je početak priča o brendu.

Od same ideje o temi događaja i prvih dizajnerskih aktivnosti na kreiranju logotipa, slogana, vizuelnog identiteta  i drugo, preko same realizacije, gradnja brenda je proces koji traje i nakon događaja ukoliko nam je cilj kvalitet i kontinuitet.

Kvalitet se podiže sadržajem koji događaj nudi i njegovom organizacijom, kao i rezultatima koje postiže, a kontinuitet redovnim održavanjem usled interesovanja učesnika koji svojim iskustvom potvrđuju vrednost koji događaj promoviše i prenosi.

Šta nakon održanog događaja?

Fokus nam je na dugoročnosti događaja, njegovom uspehu i ovi koraci su ključni za to.

  • Nastavite komunikaciju

Danas je nezaobilazan deo svakog brenda, pored sajta i bloga, prisutnost na društvenim mrežama, način povezivanja i promovisanja putem njih, uključivanje relevantnih influensera, kao i samih učesnika koji čine događaj. Nastavite i održavajte komunikaciju sa svima njima mejlom, putem društvenih mreža, kontinuiranim deljenjem sadržaja sa održanog događaja, deljenjem sadržaja koje su objavili učesnici i influenseri, i budite ažurni i prisutni u dijalogu sa Vašom ciljnom publikom koja prati rad i ostavlja komentare.

  • Koristite objavljeni sadržaj

Već je u prvom koraku navedeno deljenje sadržaja učesnika ali važnost ovoga je potrebno posebno istaći. Tokom samog događaja, ali i kasnije, koristite za deljenje i promociju fotografije, video zapise, objave i generalno sadržaj koji su učesnici delili tokom događaja a kojim ćete održati interesovanje na visokom nivou.

  • Stvorite zajednicu

Brojne su mogućnosti da okupite ljude oko svog brenda kroz različite platforme ili grupe na društvenim mrežama. Grupe mogu biti otvorenog tipa za sve koji su zainteresovani za temu događaja, ili zatvorenog tipa samo za učesnike da dele svoja iskustva, ideje i sugestije. Članovima grupe se može podeliti neki dodatni materijal ili obezbediti benefit za neki od budućih događaja. Budite aktivni u komunikaciji sa njima jer se na taj način gradi lojalnost prema brendu.

  • Analiza povratnih informacija

Koje su prednosti a koje slabosti upravo održanog događaja najbolje ćemo sagledati kroz analizu povratnih informacija od učesnika. Do povratnih informacija možemo doći na više načina i svaka infomacija se koristi za unapređenje budućeg događaja. Uvažavanjem mišljenja publike pokazujemo da su važan deo našeg događaja, da vidimo i čujemo njihova zapažanja kroz koja će događaj biti još kvalitetniji.

  • Partnerstvo i Co-marketing

Razmotrite partnerstva sa drugim brendovima ili organizacijama kako biste proširili svoje granice i ponudili dodatnu vrednost učesnicima. Kroz partenrstvo i co-marketing sadržaja ili događaja, možete proširiti svoje mogućnosti i otvoriti nova vrata za rast.

  • Fleksibilnost i prilagodljivost

Prilagodite svoj brend i sam događaj u skladu sa promenama u potražnji i interesovanjima učesnika. Osluškujte želje i potrebe svoje publike i prilagodite se kako biste im pružili nezaboravno iskustvo. Budite u toku sa trendovima u event industriji, posebno u vrsti događaja kao što je Vaš, i procenite koji od trendova je za Vašu publiku.

  • Vrednost koju nudite nakon događaja

Kada se događaj realizuje, on se tu ne završava već se seli u online svet gde se nudi bezbroj mogućnosti da se održi interesovanje, tokom godine priča o njemu i ponudi dodatni sadržaj učesnicima koji će im biti koristan i relevantan za datu temu.

Zajednici koju ste stvorili na događaju nastavite pružati vredan sadržaj kroz edukativne sadržaje, webinare, meet-upove ili druge vidove benefita koji su u skladu sa Vašim brendom.

Izgradnja snažnog i održivog brenda je proces i zahteva strategiju kako živeti u kontinuitetu i rasti u kvalitetu.

 

Autorka: Mirjana Erić

 

 

Pročitajte još