ESG standardi – novo poglavlje u društveno odgovornom poslovanju

Usvajanje i primena ESG standarda u poslovanju nameću se kao imperativ za održivo i društveno odgovorno poslovanje i upravljanje, kreiranje strategije dekarbonizacije, kao i primenu zelenih tehnologija i cirkularne ekonomije –  poruka je današnje konferencije “ESG u poslovanju i finansijama: Izazovi i mogućnosti u Srbiji” koja je održana danas u Privrednoj komori Srbije.

“Fokusiraćemo se na značaj ESG  standarda kako bi smo podstakli kompanije i institucije da revidiraju svoje poslovne modele i strategije i kako bi blagovremeno uspostavile mrežu stručnjaka u ovoj oblasti  koja će doprineti razmeni znanja i iskustva u razumevanju ESG procesa i njegovih implikacija na finansijski i industrijski sektor”, izjavila je, otvarajući konferenciju, Katarina Ocokoljić, sekretar Udruženja finansijskih institucija u PKS.

Pozdravivši prisutne, Irena Brajović, direktor Konfindustrije Srbijaistakla je da ESG predstavlja novo poglavlje  u razvoju poslovanja, poglavlje u kojem su održivost i etika jednako važni kao i profit. “Rast ESG investicija odražava rastuću svest o važnosti novog, inkluzivnijeg modela razvoja. Predstavlja promenu paradigme u svetu investicija, od čisto finansijske vizije ka holističkoj koja razmatra uticaj organizacije u većem obimu. Kompanija koja prati ESG može imati bolju reputaciju, dugoročno uštedeti novac i privući više kupaca i investitora”, rekla je Brajović.

Damir Vukotić, Partner u Deloitte Advisory ocenio je da se trenutno nalazimo na svojevrsnoj raskrsnici jer je sveobuhvatno usvajanje ESG standarda  mandat koji je podstaknut promenama u potrošačkim navikama, među investitorima koji razmišljaju unapred i okrenuti su savremenim tehnologijama, posvećeni zaposlenima, i efikasnom korporativnom upravljanju. To je poziv na prelazak na cirkularne modele poslovanja, generisanje zelenih prihoda, ali pokazuje i primer liderstva. Deloitte je posvećen ovoj transformaciji i smatramo sebe kao jednim od predvodnika ove transformacije”, zaključio je Vukotić.

Ambasador Italije u Srbiji, NJ.E. Luka Gori izjavio je da italijanske institucije i kompanije – kao i srpske – sve se više posmatraju kroz  ekološki i društveni uticaj njihovog poslovanja. “Zaista postoje izazovi, ali oni takođe predstavljaju mogućnosti za inovacije i održivi razvoj. Integrisanje ESG principa u poslovanje može pomoći kompanijama ne samo da ublaže rizike, već i da pristupe novim tržištima, privuku odgovorne investitore i obezbede svoju poziciju. Inovacija predstavlja glavni faktor u poboljšanju performansi ESG-a, a zajedno sa PKS-om radimo na pripremi Innovation Foruma Italija – Srbija, koji će biti održan u decembru u Beogradu”, naveo je ambasador Gori.

Govoreći o tome šta na ovom planu preduzima Ministarstvo rudarstva i eneregtike pomoćnica ministra Maja Vukadinović, rekla je da je zelena tranzicija naša realnost i podsetila da smo potpisali Pariski sporazum za klimatske promene kao i Sofijsku deklaraciju. Zbog toga se, naglasila je ona, mora imati u vidu da je “razvoj zelene energije u energetskom miksu deo šireg sistema kome moramo posvetiti posebnu pažnju. Radimo na izradi niza strateških dokumenata, a to su pre svega integrisani i nacionalni klimatski plan kao i nova strategije razvoja energetike kojima ćemo definisati ciljeve do 2050. godine, pre svega u oblasti obnovljivih izvora energije, povećanja energetske efikasnosti ali i smanjenja emisije štetnih gasova“, rekla je ona.

Prisutnima se obratio i Leo Pandžić, direktor Direkcije za održivi razvoj u DDOR osiguranju, deo Unipol grupe i prvi dobitnik novoustanovljene nagrade Franco Delneri za izvrsnost iskazanu u ESG kategoriji standarda poslovanja. Kako industrija osiguranja ima jednu od ključnih uloga u privredi i integraciji ESG okvira u poslovne strategije i korporativnu kulturu, DDOR osiguranje kao deo velikog evropskog finansijskog sistema, ambiciozno je postavio ESG ciljeve u Strateškom planu 2022-2024, Politici održivosti, Klimatskoj strategiji, ostalim doprinosima ciljevima održivog razvoja Agende UN 2030, članstvu u Net Zero Asset Owner Alliance, UN Globalnom dogovoru. “Moramo biti pragmatični i učiniti da zelena tranzicija bude održiva i sa ekonomske tačke gledišta”, dodao je Pandžić.

Današnja konferencija organizovana je sa ciljem podizanja svesti o ključnim pitanjima održivosti, društvene odgovornosti i upravljanja, a donela je i niz značajnih tema, uključujući implementaciju EU taksonomije za održivo finansiranje, uticaj Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika (CBAM) i integraciju ESG (Environment, Sostanibility, Governance) kriterijuma u investicione odluke finansijskih institucija. Takođe, na panelima se diskutovalo i o strategijama dekarbonizacije i primeni zelenih tehnologija u upravljanju emisijom gasova sa efektom staklene bašte (GHG), uz fokus na ceo lanac snabdevanja.

Na skupu su prisustvovali i predstavnici finansijskih institucija poput EBRD-a, EIB-a, kao i vodećih banaka Intesa, Unicredit, Erste i kompanija koje integrišu ESG kriterijume u svoje poslovanje i investicione odluke: Microsoft, Hemofarm, Henkel, Risalta, Energetik, RINA.

Konferenciju su organizovali Udruženje italijanskih industrijalaca – Konfindustrija Srbija, u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije, a uz podršku Deloitte Risk Advisory, EIT Manufacturing i Banke Intesa.

 

Fotografije: Goran Zlatković

Pročitajte još