Glavni događaj FENS-a (Federacije evropskih društava za ishranu) je Evropska konferencija o ishrani, koja se organizuje svake 4. godine. Konferencija je prvi evropski skup u okviru nauke o ishrani za naučnike i istraživače u ovoj oblasti.

Beograd je dobio privilegiju da bude domaćin 14. Evropske konferencije o ishrani 2023. godine! Tema konferencije je „Hrana, ishrana i zdravlje: Prevođenje nauke u praksu“.

Prethodne evropske konferencije o ishrani održane su u mnogim evropskim gradovima, kao što su Dablin, Berlin, Madrid i Pariz.

REGISTRACIJA