Events know-how

Razmišljate o novom eventu? Ideju koju imate ne morate sami razrađivati, osim ako je to Vaš posao kao organizatora. Kako organizovati jedan događaj? Koji je prvi korak? Istakla bih važnost

Events know-how