Institut za razvoj i inovacije je obeležio pet godina rada

Institut za razvoj i inovacije je 14. septembra 2023. godine proslavio 5 godina rada. Proslava je održana u „MTS dvorani“ uz prisustvo donatora, partnera i saradnika. Događaj je bio prilika da se rezimira urađeno na ostvarivanju misije zbog koje je Institut za razvoj i inovacije osnovan 2018. godine, kao i da se govori o budućim planovima.

Na događaju se ispred Instituta za razvoj i inovacije obratio Nenad Jevtović, direktor Instituta za razovj i inovacije, i osvrnuo na postignuto u prethodnih pet godina sa posebnim naglaskom na razvoj ljudskih kapaciteta i planova u radu Instituta za narednih 5 godina rada. Odlukom svih članova Tima nagrada za ličnost prvih 5 godina rada Instituta za razvoj i inovacije dodeljena je zajednici „POKRENI SE!“. U ime zajednice nagradu je primio Mihajlo Jokić, kao učesnik preobuka koje je uspešno završio i koji danas radi kao grafički dizajner.

Želja svih članova Tima Instituta za razvoj i inovacije je da sa našim donatorima, partnerima i saradnicima nastavimo da zagovaramo, razvijamo i sprovodimo ekonomske politike. Sve ovo držeći se načela kojih se Institut za razvoj i inovacije drži u radu – inovativnosti, stručnosti i objektivnosti i primenljivosti rezultata.

Pročitajte još