Panel diskusija – How to improve business processes

EURACTIV Srbija organizuje drugu u nizu onlajn panel diskusiju na temu How to improve business processes: kako unaprediti poslovne procese u organizaciji.

Panel diskusija će biti održana 31. oktobra sa početkom u 10h.

 Cilj ove onlajn diskusije jeste da se daju uvidi u načine na koje organizacije, kompanije kao i poslovni sistemi mogu da unaprede svoje poslovne procese

Danas su organizacije i kompanije svedoci promena bez presedana. Svaki kutak globalne ekonomije se rapidno menja a poslovni procesi postaju sve složeniji, i konstantno se menjaju.

Razvoj novih tehnologija, promene navika i preferencija ciljnih grupa dovode do preoblikovanja tradicionalnih načina poslovanja.

Poslovni procesi kao i prodajni procesi te CRM su evoluirali od bazičnih aktivnosti do veoma složenih dinamičkih procesa. Poslovni procesi u organizacijama a pogotovo kada je reč o prodajnim procesima, zahtevaju pre svega razumevanje kupaca, potom dobru preraspodelu resursa, a zatim i strateški plan aktivnosti kako bi se celokupno poslovanje unapredilo.

Sa druge strane regulativa, razvoj veštačke inteligencije, zaštita podataka, sajber bezbedost i drugo, utiču na kompanije zahtevajući prilagođavanje i ponovno osmišljavanje poslovnih procesa na način da sve karike u lancu kao i svi spoljašnji i unutrašnji faktori budu uzeti u obzir.

Svi ovi izazovi predstavljaju prilike za organizaciju da preispitaju koliko su poslovni procesi u skladu sa trendovima. Kao i priliku da organizacija pre svega razume izazove i potrebu za promenom, a potom da  koristeći uvide i signale zasnovane na podacima unapredi svoje poslovne procese, jačajući svoje poslovanje uz postizanje operativne agilnosti.

Na ovu temu govoriće se i o SAP digitalnim rešenjima koja doprinose poboljšanju uslova poslovanja i unapređenju procesa prodaje. Poseban osvrt će biti na najnovijim verzijama CRM rešenja iz SAP portfolija.

A gde se nalazi Srbija, kakve se promene dešavaju u svim segmentima, bilo da se radi o velikim kompanijama ili o malim i srednjim preduzećima, kakve su potrebe organizaija, sa kakvim se izazovima susreću i kakvi su dobri primeri iz prakse, su pitanja na koja ćemo pokušati da dobijemo odgovore u EURACTIV Srbija panelu.

Onlajn panel How to improve business processes: Kako unaprediti poslovne procese održaće se sutra, 31. oktobra s početkom u 10 časova, na YouTube kanalu EURACTIV Srbija.

Da biste pratili panel diskusiju molimo vas da se registrujete OVDE.

Uvodno izlaganje: Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju, PKS

Učesnici panela:

Branislav Zobenica, Group Technology and Transformation Direktor, Sport Vision Group

Olja Lapčević, SAP Presales Specialist, SAP Zapadni Balkan

Nikola Kresoja, SAP CX Business Consultant & Capability Manager, Wireless Media

Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju, PKS

Pročitajte još