Seminar: Employee engagement – motivišite zaposlene da učestvuju u kompanijskim aktivnostima

Angažovanje zaposlenih u kompanijskim aktivnostima je od velike važnosti za funkiconisanje organizacije. Zadovoljstvo zaposlenih utiče na performans, a samim tim i na raspoloživost naših kolega da budu aktivni učesnici u procesu razvoja kompanije iznutra. Međutim, potrebno je pažljivo balansirati aktivnosti koje služe za podsticanje pozitivne atmosfere i aktivnosti koje su isključivo vezane za sprovođenje radnih zadataka.

Šta kada naiđemo na otpor kod zaposlenih za učešće u aktivnostima? Kako ih motivisati da izađu iz zone komfora i daju svoj doprinos za unapređenje organizacione kulture? Ko je odgovoran za inicijative koje se sprovode unutar kompanije? Zbog ovih, ali i mnogih drugih pitanja, rad na motivaciji i zadovoljstvu zaposlenih mora biti zajednički projekat marketinga i ljudskih resursa i mora se sprovesti strateški.

Zato organizujemo dvodnevni seminar na kom ćete saznati sve što vam je potrebno da biste kreirali strategiju internih aktivnosti i inicijativa kojima ćete motivisati vaše zaposlene da postanu ambasadori jednog zdravog i kvalitetnog brenda. 

Kome je namenjen seminar?

Tema jeste angažovanje zaposlenih i njihova motivacija da unapređuju svoju organizacionu kulturu. Samim tim je ovaj seminar namenjen upravo onim grupama unutar kompanije koje su od izuzetnog značaja za osmišljavanje i realizaciju aktivnosti koje će podstaći engagement kod zaposlenih. Iako inicijativa može stići iz bilo kod sektora, HR je primarni nosilac timskih aktivnosti i organizacijske kulture. Međutim, za samo sprovođenje i uspeh je nužna involviranost Marketing sektora.

Kojim temama ćemo se baviti prvog dana seminara?

Cilj prvog dana seminara jeste da razumete važnost employee engagementa kao oblasti koju je potrebno kontinuirano razvijati. Saznaćete kako da istražite šta motiviše vase zaposlene da prihvate ulogu nosioca u unapređenju kompanijske kulture. Naši predavači će vam pomoći da istražite koji su vam resursi potrebni za ove aktivnosti, kao i da sagledate u kojoj je fazi Vaša kompanija sada kako biste mogli da preuzmete potrebne korake za unapređenje.

Kojim temama ćemo se baviti drugog dana seminara?

Cilj drugog dana seminara biće da primenite sve što ste naučili na projektu koji ćete kreirati. Opredelićete se za ciljanu aktivnost kojom ćete unaprediti iskustvo svojih zaposlenih pa samim tim i svoju organizacionu kulturu.

Saznajte više OVDE

Pročitajte još